0:best 1:pionier 2:prf-n 3:prf-w 4:dester 5:prf-z {ani} {-} {+}
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Leerlingen, die aangemeld worden bij één van de Bascule-scholen, zijn in het bezit van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze TLV is afgegeven door het samenwerkingsverband waartoe de school behoort, waarop de leerling ingeschreven staat. Op het moment dat het perspectief van de leerling verandert, wordt de leerling besproken in het ondersteuningsteam van de school.

De route naar een (V)SO-school kan per samenwerkingsverband verschillen. Het is raadzaam om u hierover te informeren bij de huidige school of het samenwerkingsverband. De ouders melden hun kind aan bij één van de Bascule-scholen, tenminste tien weken voor het begin van het schooljaar of de beoogde toelatingsdatum (1 oktober of 1 februari).

De aanmelding gebeurt schriftelijk. De ouders maken daarbij gebruik van een aanmeldformulier. De school stuurt dit toe aan ouders als ze bij de school aanmelden.

Aanmeldingsformulier