Aan de ouder(s), verzorger(s) van onze leerlingen

Amsterdam, 16 maart 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Gisteren hebben wij u geïnformeerd over de sluiting van onze Bascule PI-scholen. De vijf locaties, waar PI-school Professor Waterink Noord er één van is, is minimaal gesloten tot 6 april 2020.

Dit is een hele lange tijd, dat beseffen we heel goed. We volgen uiteraard deze maatregel die de regering ons oplegt, omdat we willen dat we allemaal gezond blijven.

Aan de andere kant willen we ook dat het onderwijs door blijft gaan of onderhouden wordt. Op maandag 16 maart jl. zijn de medewerkers, die geen gezondheidsklachten hebben, bijeen geweest op school om voor alle leerlingen digitaal werk klaar te zetten of om werkmappen te maken.

Voor alle medewerkers is er een noodplan opgesteld waarin onder andere het bieden van de digitale lessen en de aanwezigheid op school wordt geregeld.

Voor leerlingen van wie beide ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep en waarvoor er geen opvangmogelijkheden zijn, is de school open. We hebben daarvoor medewerkers beschikbaar. Uiteraard blijft ons opvang-schema actief zolang er gezonde medewerkers beschikbaar zijn en er voldoende veiligheid kan worden geboden op de school. Mocht u van dit aanbod gebruik willen maken, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor mailen naar waterinknoord@debasculepischolen.nl. We willen namelijk graag weten op hoeveel leerlingen wij kunnen rekenen.

Via de mail, of anders via de belafspraak met de leerkracht, kunt u aangeven of u in het bezit bent van een computer waarop uw kind het schoolwerk kan maken.

We hebben de afspraak met elkaar dat we regelmatig de leerlingen zullen bellen omdat we betrokken willen blijven. In de tussentijd adviseren we om naast het werk dat aangeboden wordt, ook lekker naar buiten te gaan en te bewegen (zoek niet teveel contacten met anderen op). We adviseren ook om lekker te gaan lezen met elkaar!

Er zijn de komende weken beperkt medewerkers op school. We zijn telefonisch dus wel bereikbaar, maar nog beter via de mail.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

Met vriendelijke groet,

Arjan van Duyvenvoorde-Fruman directeur