Groep Zilver (middag) heeft een nieuwe groep Wit gekregen. Zij zitten nu ook op de bovenverdieping. Het is een veel knusser lokaal. Een aantal kinderen van de middaggroep hebben veel stimulans nodig bij hun taalontwikkeling. We werken met hen aan een speciaal daarvoor bestemd taalprogramma: Logo 3000. In Logo 3000 zitten alle woorden die een kind moet kennen voor hij mee kan komen met wat er in het onderwijs wordt gevraagd in groep 4. Bij Logo 3000 is mooi plaatmateriaal. Ook nemen we zo veel mogelijk echte spullen mee. Hier zijn de spullen en de platen van “Kleding” te zien.