Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober zijn er nieuwe maatregelen genomen. Nederland gaat in gedeeltelijke lockdown, gelukkig heeft dat geen invloed op ons, wij blijven gewoon open! Onze leerlingen hebben ons nodig!
Wel hebben we op school aanvullende adviezen zoals:
• We zijn niet met meer dan 3 volwassenen in het lokaal tijdens schooltijd.
• Wil je een commissie/werkgroep bespreking organiseren dan kan dat in de klas want je houdt afstand en je hebt je handen gewassen:
• Je bent dan met niet meer dan 4 personen aanwezig in een lokaal en
houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
• Het lokaal wordt goed geventileerd door ramen en deuren op te zetten
• Advies: doe de vergadering via Teams vanuit huis
• Ouders komen niet in school tenzij er een zwaarwegend motief is en ouders vullen dan het triage formulier in
• Ouders vullen ook een bezoekersformulier in
• Overig bezoek kan niet de school in, tenzij voor onderhoudswerkzaamheden en zij vullen het triageformulier en het bezoekersformulier in
• De onderhoudsmedewerker draagt een mondkapje tijdens zijn
werkzaamheden.
• Blijf heel goed ventileren en geregeld schoonmaken van deurknoppen, toiletten e.d..
• We letten er als medewerkers op dat we ook in de klas en elders op school 1,5-meter afstand van volwassenen en kinderen boven de 12 jaar houden.
• Als een kind of andere gezinsleden daarvan besmet zijn, dan moet het kind naar huis om verdere besmettingen te voorkomen.
• Als een kind verkouden is maak je gebruik van de beslisboom

MONDKAPJES
Wanneer we bij onze leerlingen zijn, is het dragen van een mondkapje niet noodzakelijk en zelfs niet gewenst (gezien onze doelgroep). Bij het halen en brengen van leerlingen (bij het hek) en in de algemene verkeersruimten waar we alleen met volwassenen komen, dragen we wel een mondkapje.
Ook wanneer het nodig is om bij fysiek agressief gedrag in te moeten grijpen door twee medewerkers, dan zijn mondkapjes verplicht.