PI-school Professor Waterink Noord kent een breed onderwijsprogramma dat aansluit bij de leerbehoeften van de leerlingen. Leren door doen neemt een belangrijke plaats in. In ons onderwijsaanbod sluiten we waar mogelijk aan bij het regulier onderwijs. Het onderwijsleerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugdige als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden.