Scholen zijn volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht inspraak te geven aan personeelsleden, maar ook aan ouders.  De Medezeggenschapsraad (MR) van de Professor Waterinkschool biedt plaats aan 4 personeelsleden en 4 ouders, en heeft de bevoegdheid alles met de schoolleiding te bespreken dat de school aangaat.
Over veel zaken heeft de MR, of een deel daarvan, wettelijk advies- of zelfs instemmingsrecht. Een belangrijke taak dus, om de schoolleiding bij de les te houden!  

De personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad bestaat uit: 

  • Aukje van der Krabben

Mocht u ook geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de MR, dan horen we graag van u! Naast de vergaderingen met de directeur van de Professor Waterinkschool, ongeveer één keer per maand, vormt de Medezeggenschapsraad samen met de MR’en van de vier andere PI-scholen enkele malen per jaar een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt met het bestuur over zaken die bovenschools worden bepaald, zoals bijvoorbeeld de financiën.  Vergaderingen van de MR en GMR zijn in principe toegankelijk voor ouders en medewerkers van de school. U kunt de Medezeggenschapsraad bereiken via mail: Medezeggenschapsraad 
of tel.: 020 – 679 86 27