Op PI-school Professor Waterink Noord worden natuurlijk ook lessen Natuur&Milieu gegeven. De kinderen leren van alles over bomen, bloemen, planten, kriebelbeestjes, beestjes in de sloot, vogels, etc. Met de lessen maken we de leerlingen bewust van de relatie tussen de mens, dier, klimaat en milieu. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatsverandering, de uitstoot van broeikasgassen, maar ook aan het recyclen van afval.

Elke klas, van groep 1 t/m 8, krijgt jaarlijks een aantal Buitenlessen van een educatief medewerker van Schooltuinen en Natuureducatie Amsterdam. Tijdens de Buitenlessen kan er gevraagd worden om ouders die meegaan.  Vooral bij de jongste groepen zijn extra handen nodig. Meld u aan als er ouders gevraagd worden! U krijgt een leuke, leerzame les te zien en ziet hoe uw kind van de Buitenles geniet!

De educatief medewerker (een bioloog) verzorgt samen met school met de buitenlessen een leerlijn Natuur& Milieu voor groep 1 t/m 8.  Zodat aan het eind van de Basisschoolperiode alle kinderen alle onderwerpen gehad hebben.

Met behulp van leskisten, op te halen bij het Amsterdam Natuur en Milieu Expertise Centrum (ANMEC), verzorgen de leerkrachten voorbereidende lessen voor de Buitenlessen. Bij de ANMEC kunnen we als leerkrachten over zoveel onderwerpen leskisten lenen! Er is altijd wel iets passend bij het thema.

Groep 6 doet in januari mee aan het Schooltuinenprogramma. Dit loopt door tot in groep 7. Dan wordt geoogst wat de leerlingen in groep 6 de grond in hebben gestopt!

Natuur&Milieu lessen……..dat is gewoon met veel plezier leren!