Natuuronderwijs is nieuw op PI-school Professor Waterink Noord. Sinds 2 jaar wordt er in de klassen meer ingezet op natuur, klimaat en milieu. De leerlingen krijgen door middel van lessen, gastlessen, excursies en in groep Groen/Rood schooltuinen, kennis van de natuur en alles wat ermee te maken heeft.

Natuuronderwijs is niet alleen het leren over bloemen en planten, maar ook bewustwording van de relatie tussen de mens, dier, klimaat en milieu. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatsverandering, de uitstoot van broeikasgassen, maar ook het recyclen van afval etc. Ooit afgevraagd waarom er zoveel windmolens zijn in Nederland?De leerlingen krijgen op een leuke, spannende en uitdagende manier les. Dit kunnen lessen zijn door de leerkrachten zelf met bijvoorbeeld leskisten vanuit het Amsterdam Natuur en Milieu Expertise Centrum (Anmec), Gastlessen vanuit het Anmec of de schooltuinen en excursies. Voorbeelden van excursies:

  • De Valkenier: leerlingen gaan op excursie naar de Schaaptuin waar zij worden ontvangen door een grote Oehoe en een aantal uilen en valken. De kinderen mogen deze uilen zelf vasthouden en voeren. Ze krijgen ondertussen informatie over de dieren en hun omgeving.
  • Boerderijeducatie: leerlingen gaan naar een biologische boerderij in Zunderdorp. Ze mogen hier een dagdeel meehelpen op de boerderij. Ze mogen koeien naar de wei brengen, voeren en melken. Daarnaast moet er natuurlijk ook schoongemaakt worden en wordt er lekker in de hooiberg gespeeld.

De natuurcoördinator zorgt ervoor dat elke klas minstens 2x per jaar een gastles heeft en 2x per jaar een excursie regelt. Tijdens de excursies kan er gevraagd worden om ouders die meegaan. Heeft u hier vragen over of bent u al meteen enthousiast geworden? Meld u aan bij de natuurcoördinator!