We streven naar de kerndoelen die in het basisonderwijs gelden. Alle vakken van het basisonderwijs komen aan bod. We werken met methoden die reguliere basisscholen ook gebruiken, maar dan aangepast aan de behoeften van onze kinderen.


Vaak zijn onze leerlingen in het leerproces vastgelopen en hebben ze een (flinke) achterstand. Het doel van de aangepaste leerstof is om de leerontwikkeling weer op gang te brengen en ervoor te zorgen dat de kinderen weer vooruitgang kunnen boeken en succes kunnen ervaren; niet alleen bij het leren maar ook op sociaal gebied.
We stellen daarbij hoge doelen bij de leerlingen. Daarom geven we binnen alle vakgebieden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen de klassen bestaan vaak grote niveauverschillen voor rekenen, lezen en spelling.


Daarnaast verschillen ook de instructie- en ondersteuningsbehoeften per leerling. Om die reden hebben we een uniform klassenmanagement met werkmappen en individuele leerstofpakketten, werken we met een ‘klok’ (soort stoplicht; dat je even niets mag vragen) gekoppeld aan regels; zijn instructiemomenten zoveel mogelijk groepsgewijs gepland en rekenen we in klasoverstijgende niveaugroepjes, dat wil zeggen dat een leerling tijdens de rekenles in een andere groep bij een andere leerkracht kan zitten.

Nederland, Amsterdam, 25-01-2017 de PI-scholen vestiging Professor Waterink school Amsterdam Noord. foto: Bram Budel