We streven naar een competentiegericht klimaat, waarin ieder kind zich veilig kan voelen en geaccepteerd wordt zoals het is. Dat betekent niet dat we ons neerleggen bij de feitelijke situatie. We proberen ieder kind zo goed mogelijk te helpen bij zijn of haar ontwikkeling met het doel betere toekomstmogelijkheden te bieden.
Omdat de klassen klein zijn (10 tot 12 à 13 kinderen), kunnen we ons concentreren op de verschillende behoeften van de kinderen die allemaal hun eigen hulpvraag hebben. Hierdoor is het mogelijk om in de klassen een klimaat van veiligheid, rust en voorspelbaarheid te scheppen, waarin de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Regels/afspraken spelen daarbij een belangrijke rol.
Tijdens het werken, tijdens de vrijere leersituaties en tijdens pauzes zijn er een aantal vaste regels waaraan wij ons houden. Er wordt competentiegericht gewerkt, waarbij de sterke mogelijkheden van kinderen worden gebruikt om de gebieden waarin een kind zich moeizamer ontwikkelt, steviger te maken.

We proberen een vertrouwde omgeving te maken en te bewaren door

 • gedrag bespreekbaar te maken
 • duidelijk aan te geven welk gewenst gedrag we willen zien
 • het goede voorbeeld te geven
 • samenwerken en delen met andere kinderen te stimuleren
 • positieve verwachtingen uit te spreken
 • zuiver en duidelijk om te gaan met beloning en straf
 • ruimte te geven aan de eigen ontwikkeling van het kind
 • verantwoordelijkheid te geven waar dat kan

De waarden die wij als Professor Waterink Noord hebben geformuleerd:

 • respectvol
 • verantwoordelijkheid
 • veilig
 • ontwikkeling

Aan deze waarden worden alle schoolregels gekoppeld

 • ik loop rustig door de school (veilig)
 • ik ga vriendelijk om met anderen (respectvol)
 • ik doe wat de juf of meester zegt (respectvol)
 • ik zorg goed voor alle spullen (verantwoordelijkheid)
 • ik houd mijn handen en voeten bij mijzelf (veilig)
 • ik werk volgens de werkregels (ontwikkeling)

Regeltjesproject
Het regeltjesproject wordt tweemaal per jaar georganiseerd in de school. Het project is opgenomen in de PBS-gedachte. Elke week staat een regel centraal. Aan deze regel wordt een klassikale opdracht gekoppeld. Er is per regel een gedragsles gemaakt. Aan het begin van de week wordt de regel en de opdracht geïntroduceerd in de klas en hangen alle regels in de klas. De regel van de week hangt op een aparte plek met een accent. Op die manier is het duidelijk voor de leerlingen dat dit de belangrijkste regel voor deze week is. Alle leerkrachten en volwassenen binnen de school kunnen de kinderen aanspreken en complimenteren op de schoolregels. De school hanteert in alle klassen hetzelfde beloningssysteem.