We zijn overvallen door de beslissing van het kabinet om alle scholen te sluiten en het is dan ook niet onze keuze, maar we hebben onze schouders eronder gezet om het onderwijs in orde te maken voor de scholensluiting.

Noodopvang
Onder schooltijden regelt onze school deze opvang voor kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep hebben of kinderen die kwetsbaar zijn. Ouders kunnen de noodopvang aanvragen bij de directeur.