De schooltijden voor na de zomervakantie zullen voor alle groepen hetzelfde zijn;