Beste ouder(s)/verzorger(s),

De onderwijsbonden (AOb, CNV Onderwijs, FNV Onderwijs&Onderzoek (FNV O&O), de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)) roepen de leden in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs op om donderdag 30 en vrijdag 31 januari as. te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. De tot nu toe genomen maatregelen zijn onvoldoende en/of niet structureel.

Ook het bestuur van de Bascule PI-scholen onderschrijft de stakingsactie. Daarom zullen alle scholen die onder ons bestuur vallen, gesloten zijn.

Om u alvast in de gelegenheid te stellen om tijdig opvang te regelen, sturen we u deze aankondiging. We hopen op uw begrip en medewerking!

We begrijpen heel goed dat deze staking er ongelukkig in de jaarkalender valt van onze school en dat dit voor u als ouders/verzorgers gevolgen heeft. Naast deze stakingsdagen is er in dezelfde week ook een studiedag gepland (dinsdag 28 januari as.). In de weken die volgen staan de leerlingbesprekingen gepland. Hierdoor is er in relatief korte tijd, veel uitval.

Bovenstaande is in de gesprekken, over al dan niet staken, een belangrijk punt geweest. Een staking op onze school heeft tot doel de nood en zorg te onderstrepen. Het gaat om de toekomst van uw en onze kind(eren). Goed onderwijs voor nu en in de toekomst is essentieel. Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen.

De onderwijsbonden roepen op tot een tweedaagse landelijke staking:

“Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het lerarentekort raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een kwetsbare groep leerlingen is op losse schroeven komen te staan door het oplopende lerarentekort. Ook middelbare scholen kampen met tekorten bij de exacte vakken, klassieke talen, Duits en Nederlands. Het voortgezet onderwijs krijgt steeds meer last van het tekort.

Daarom voeren wij actie! Op 30 en 31 januari 2020 roepen we alle leden uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs op om het werk neer te leggen. Dat doen we voor onze leerlingen, voor het onderwijs en de toekomst van ons land.” (bron: ‘www.aob.nl’)

Namens het hele team, Met vriendelijke groet,

Arjan van Duyvenvoorde-Fruman Directeur